> Communications scientifiques > Brèves > ’Translatar’ i ’transferir’

’Translatar’ i ’transferir’
La transmissió dels textos i el saber (1200-1500)

Primer col·loqui internacional del Grup Narpan « Cultura i literatura a la baixa edat mitjana »

Barcelona, 22 i 23 novembre de 2007

’Translatar’ i ’transferir’ són dos dels termes gairebé sinònims que en català medieval designaven un conjunt d’operacions, que avui ens semblen molt diverses, relacionades amb la trasmissió de textos doctrinals, científics i literaris : de la còpia material fins a la traducció de continguts d’una llengua a una altra, passant per la difusió de coneixements en sentit ampli.

El Grup Narpan, « Cultura i literatura a la baixa edat mitjana », està integrat per professors i investigadors adscrits a tres universitats (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona), que treballen en l’edició, la interpretació i la divulgació de les lletres catalanes dels segles XIII al XV. En el marc d’aquests estudis, el primer col·loqui internacional del grup aborda el problema de la trasmissió dels textos i del saber des de tots els punts de vista que suggereixen els termes translatar i transferir, tal com ho indiquen els cinc blocs temàtics proposats, a saber :

- El taller de còpia

- La traducció i la glossa

- El saber i la llengua vernacla

- La transmissió del text poètic

- La cort, centre de transmissió

Comitè científic extern
Juan Manuel Cacho Blecua (Universidad de Zaragoza)
Pedro M. Cátedra (Universidad de Salamanca)
Gérard Gouiran (Université de Montpellier)
Genéviève Hasenohr (École Pratique des Hautes Études, París)
Michael R. McVaugh (University of North Carolina at Chapel Hill)
María de las Nieves Muñiz (Universitat de Barcelona).

Comitè organitzador
Lola Badia (Universitat de Barcelona)
Lluís Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona)
Miriam Cabré (Universitat de Girona)
Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona)
Sadurní Martí (Universitat de Girona)
Josep Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona).

Lloc
Sala d’actes de la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, Carrer Hospital 64 - 08001 Barcelona - http://www.residencia-investigadors.es/

Informació general
Rosa M. Castellanas & Sílvia Vicente (fil-catal@ub.edu)
Tel. : 0034 934035612
Fax : 0034 934035698
Departament de Filologia Catalana - Facultat de Filologia - Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona
Informació actualitzada : http://www.narpan.net/


Liste de brèves


Docta interpretatio in latinum sermonem

Docta interpretatio in latinum sermonem "Traductions savantes vers le latin" : colloque organisé à l’ ENSSIB les 22 et 23 novembre 2013


Parution récente

Vient de paraître :
Traduire de vernaculaire en latin au Moyen Age et à la Renaissance. Méthodes et finalités. Études réunies par Françoise Fery-Hue, Paris, École des Chartes, 2013, 342 pages (Études et rencontres de l’École des chartes, 42). ISBN 978-2-35723-035-4 - Prix France : 32€


The Medieval Translator 2013

Consacré à la traduction au sens le plus large, le récent colloque du Medieval Translator à Louvain du 8 au 12 juillet 2013 :
The Medieval Translator 2013 / The Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation in the Middle Ages
"Translation and Authority - Authorities in Translation"
fournit de nouvelles contributions sur les traductions de vernaculaire en latin et sur l’apprentissage des langues vernaculaires à l’aide du latin


Une publication récente

Nikolaus Thurn, Neulatein und Volkssprachen. Beispiele für die Rezeption neusprachlicher Literatur durch die lateinische Dichtung Europas im 15.-16. Jh., München, Wilhelm Fink, 510 p. (Humanistische Bibliothek, Texte und Abhandlungen, 61).